zondag 1 juni 2014

Geef uw hoed en jas maar hier

Zeldzame advertentie uit het verenigingsblad van de Poort Van Europa van het kampeerterrein in Hoek van Holland, uitgave augustus 1961. Met dank aan Mario Bruijns.